• Siófok, Karinthy Frigyes u. 2. | +36/30/356-43-38 | szallas@accomo.hu

Nyereményjáték

Mit kell tenned, hogy részese lehess játékunknak?

1. Foglalj szállást az Accomo Apartmanházba 2024.május 15 – június 30. közötti időszakra.
2. Oszd meg a posztot.
3. Lájkold Facebook oldalunkat.

🍀Játékunk 2024. március 1-jén indul és június 25-ig tart.🍀

A jegyeket július 1-jén sorsoljuk, a nyerteseket Messengeren keresztül értesítjük.

A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik Accomo Apartman Siófok (8600 Siófok, Karinthy Frigyes utca 2., továbbiakban: Accomo Apartmanház) / Scala Novum Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/accomoapartman?locale=hu_HU Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/accomo.apartman_siofok/ Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban az Accomo Apartmanház munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama, feltételei, menete, a nyeremény

A Játék időtartama: A Játék 2024. 03. 01. napján 00:00:00-kor kezdődik és 2024. 06. 25. napján 24:00:00-ig tart.  A Játék feltételei: A játékban azok vehetnek részt, akik (i) az Accomo Apartmanházban (legalább 3 éjszakára) 2024. május 15. és 2024. június 30. közötti időszakban szobát foglalnak, (ii) az említett Accomo Apartmanház Facebook oldalának Játékra vonatkozó posztját megosztják, valamint kedvelik (lájkolják) az Accomo Apartmanház fenti Facebook, valamint Instagram oldalt.

A játékban résztvevő személyek közül kettő nyertes személy kerül kisorsolásra, amely nyertes személyek személyenként 2 db koncert belépőjegyet nyernek a 2024. július 20. napján a Plázs Siófokban megrendezésre kerülő nagyszabású koncert eseményre. A sorsoláson kizárólag a fent említett feltételek teljesítői vesznek részt. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A sorsolás időpontja: 2024. 07. 01.

A Nyertesekkel Facebook Messenger üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot (a nyertes nevét az Accomo Facebook és Instagram oldalon is közzétesszük).

Nyertesek

A Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:

  • nem múlt el 18 éves;
  • ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook Messenger üzenet formájában a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A Nyertesekkel Facebook Messenger üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A Nyertesek személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyerteseket személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertesek valamelyikével nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a valamely Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Nyertes személyesen, vagy online utalvány formájában veheti át, előzetes egyeztetést követően a Szervezőtől. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a szálláshelyek weboldalán az Adatvédelmi tájékoztatójában található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

Poszt szövege

🔥NYEREMÉNYJÁTÉK! 🔥

Foglalj szállást nálunk előszezonban, és nyerj 2 db jegyet  siófoki PLÁZS július 6-i nagykoncertjére!

A résztvevők között 2 x 2 db jegyet sorsolunk ki, azaz 2 szerencsés nyertest hirdetünk!

Mit kell tenned, hogy részese lehess játékunknak?

  1. Foglalj szállást az Accomo Apartmanházba 2024. május 15. és június 30. közötti időszakra.
  2. Oszd meg a posztot.
  3. Lájkold Facebook oldalunkat.

🍀Játékunk 2024. március 1-jén indul és június 25-ig tart.🍀

A jegyeket július 1-jén sorsoljuk, a nyerteseket Messengeren keresztül értesítjük.

A játékszabályzatot és a további információkat itt találod: https://accomo.hu/nyeremenyjatek/

 

2024. február 28.